http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Budowa zasilania fotowoltaicznego dla oczyszczalni ścieków w Rowach (dz. nr 232/1, 232/3 obr. Rowy)” na zasadach „zaprojektuj - wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1. finansowanego z Funduszu Spójności)


 UWAGA !

Zapytania Wykonawców - 04.09.2014 r. 
Zapytania Wykonawców - 09.09.2014 r. 
Zapytania Wykonawców - 15.09.2014 r. 
Zapytania Wykonawców - 19.09.2014 r. 
Zapytania Wykonawców - 26.09.2014 r. 
Zapytania Wykonawców - 29.09.2014 r. 
Zapytania Wykonawców - 30.09.2014 r. 
8. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


 


   
   
   
   
   
   
  Strona  
  z 2 
   
   
   
   
   
   

Urząd Gminy w Ustce
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
Tel. (059) 814 60 44
fax (059) 814 42 57

loading...
Proszę czekać...