Miejsca zagospodarowania odpadów 

 
 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY USTKA

 

1) Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

     Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie

     Bierkowo 120

     76-200 Słupsk

2) Biogazowania

    78-316 Brzeźno 30

3) Remondis Elektrorecykling Sp. Z o.o.

    Zakład Przetwarzania w Łodzi

    ul. Pryncypalna 132-134

    93-373 Łódź

 
Liczba odwiedzin : 399
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Horodecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Horodecka
Czas wytworzenia: 2018-04-20 08:14:22
Czas publikacji: 2018-04-20 08:22:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak