Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 
 

INFORMACJA O PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

PSZOK dla właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje, z terenu Gminy Ustka jest zlokalizowany na terenie Gminy Ustka w miejscowości Wodnica 70 (przy drodze powiatowej prowadzącej do m. Wodnica).

 

Na zlecenie Gminy Ustka punkt prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce, z siedzibą przy ul Wiejskiej 7 w Ustce. Tel. kontaktowy 59 814 48 11.

 

 PSZOK otwarty jest:

- od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00,

- w soboty od 8:00 do 14:00.

 

Uwaga! W celu zdania odpadów należy okazać się dowodem osobistym.

 

Do PSZOK-a można dostarczyć następujące odpady:

 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe - bez ograniczeń;

b) odpady rozbiórkowe, remontowe i budowlane - do 5 Mg (5 ton) w roku kalendarzowym;

c) przeterminowane leki - bez ograniczeń;

d) zużyte baterie i akumulatory - bez ograniczeń;

e) pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna  oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory - bez ograniczeń;

f) zużyte opony - bez ograniczeń;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń;

h) papier i tektura;

i) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

j) szkło;

k) odpady zielone.

 

Załączniki

ZARZĄDZENIE -REGULAMIN PSZOK.pdf

Data: 2015-03-27 13:25:07 Rozmiar: 1.91M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 542
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Horodecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Horodecka
Czas wytworzenia: 2018-11-27 08:37:03
Czas publikacji: 2018-11-27 09:33:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak