Poziomy recyklingu 

 
 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI W 2017 ROKU

 

 

A) POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA  NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Osiągnięty przez Gminę Ustka w 2017 roku: 62,0%

Wymagany minimalny poziom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 roku poz. 645): 20,0%

B) POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW  BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH

Osiągnięty przez Gminę Ustka w 2017 roku: 21,814%

Wymagany minimalny poziom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 roku poz. 645): 45,0%

C) OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Osiągnięty przez Gminę Ustka w 2017 roku: 17,98%

Wymagany maksymalny poziom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 roku poz. 2412): 45,0%

 
Liczba odwiedzin : 428
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Horodecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Horodecka
Czas wytworzenia: 2018-04-20 08:18:45
Czas publikacji: 2018-04-20 08:22:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak