ZARZĄDZENIE Nr 0050. 114.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji do spraw referendum oraz zmiany Zarządzenia Nr OSO.0050.107.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 
 
Liczba odwiedzin : 447
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2015-08-31 15:00:00
Czas publikacji: 2015-08-31 15:00:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak