Wójt Gminy Ustka informuje o przeprowadzeniu w dniach 4 listopada – 18 listopada 2015 roku konsultacji projektu aktu prawa miejscowego pod nazwą: „Wieloletni program współpracy Gminy Ustka na lata 2016,2017,2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” 

 
 
Liczba odwiedzin : 420
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2015-10-27 14:37:07
Czas publikacji: 2015-10-27 14:43:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak