Wójt Gminy Ustka informuje o przeprowadzeniu w dniach 4 listopada 2015 – 18 listopada 2015 roku konsultacji projektu aktu prawa miejscowego pod nazwą: „Program współpracy Gminy Ustka na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”  

 
 
Liczba odwiedzin : 519
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2015-10-27 14:43:53
Czas publikacji: 2015-10-27 14:48:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak