Uchwała Nr XXV.342.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” oraz do akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf 

 

 

Uchwała Nr XXV.342.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do złożenia wniosku o dofinansowanie  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” oraz do akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

 

Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2017-02-13 14:23:23
Czas publikacji: 2017-02-13 14:23:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak