Uchwała Nr XXV.343.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV.327.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji 

 

 

Uchwała Nr XXV.343.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV.327.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

 

Liczba odwiedzin : 103
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2017-02-13 14:35:13
Czas publikacji: 2017-02-13 14:35:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak