Wersja archiwalna

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup opału dla SP Objazda na 2018 rok 

 

Zaproszenie do złozenia oferty na zakup opału dla SP Objazda

 
Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Bożenna Kozniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Kozniewski Bożenna
Czas wytworzenia: 2017-12-13 13:37:50
Czas publikacji: 2017-12-14 08:16:25
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-10