Wersja archiwalna

Zaproszenie do zlożenia oferty na zakup oleju opałowego dla SP Zaleskie 

 
 
Liczba odwiedzin : 173
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Bożenna Kozniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Kozniewski Bożenna
Czas wytworzenia: 2017-12-14 13:20:37
Czas publikacji: 2017-12-15 07:57:22
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-10