OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.28.14.2017.BW 

 
 

Ustka, dnia 12 marca2018 roku

 

GEO. 6733.28.14.2017.BW

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), została wydana decyzja nr GEO. 6733.28.2017.BW z dnia 12 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym drogi gminnej, działka nr 155/1 położona w obrębie geodezyjnym Wodnica, gmina Ustka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys Sołectwa Wodnica, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

 

 
Liczba odwiedzin : 143
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-03-12 14:34:08
Czas publikacji: 2018-03-12 14:37:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak