P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII.2018 obrad SESJI RADY GMINY USTKA z dnia 26 stycznia 2018 roku 

 
 
Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Słatwińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Słatwińska
Czas wytworzenia: 2018-04-10 11:46:15
Czas publikacji: 2018-08-08 12:55:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak