P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII.2018 obrad SESJI RADY GMINY USTKA z dnia 21 lutego 2018 roku 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII.2018 obrad SESJI RADY GMINY USTKA z dnia 21 lutego 2018 roku

 

Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Słatwińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Słatwińska
Czas wytworzenia: 2018-04-10 11:48:32
Czas publikacji: 2018-08-08 12:55:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak