Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2017 

 

 

Analiza stanu gospodaki odpadami za 2017 rok

 

Liczba odwiedzin : 75
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Horodecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Horodecka Małgorzata
Czas wytworzenia: 2018-04-20 08:09:59
Czas publikacji: 2018-04-20 08:22:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak