OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.8.17.2018.BW 

 

 

Ustka, dnia 15 maja2018 roku

 

GEO. 6733.8.17.2018.BW

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), została wydana decyzja nr GEO. 6733.8.2018.BW z dnia 14 maja 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego nabudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 115, 39, 40/3, 40/4, 41/2, 41/3, 41/8, 41/10 położonych w obrębie geodezyjnym Gąbino, gmina Ustka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1. Sołtys Sołectwa Gąbino, gm. Ustka -z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Urząd Gminy Ustka – tablica ogłoszeń.

3. BIP Urzędu Gminy Ustka.

4. a/a.

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 16
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-05-15 10:27:33
Czas publikacji: 2018-05-15 10:27:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak