Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.437.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 

 

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.437.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

 

Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2018-06-01 09:46:50
Czas publikacji: 2018-06-27 12:10:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak