Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.154.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata 2016, 2017, 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zmienionej Uchwałą Nr XIX.241.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 29 czerwca 2016 roku. 

 

 

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.154.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata 2016, 2017, 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zmienionej Uchwałą Nr XIX.241.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 29 czerwca 2016 roku.

 

Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2018-06-01 09:52:46
Czas publikacji: 2018-06-27 12:09:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak