OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.36.3.2018.BW 

 

 

Ustka, dnia 12 czerwca 2018 roku

 

GEO. 6733.36.3.2018.BW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w dniu 6 czerwca 2018 roku na wniosek Pani Sylwii Białek reprezentującej firmę Atem Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 2, działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Inwestora PL 2014 Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej sieci PL 2014 Sp. z o.o. składającej się:

  • ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości ok. 44 m plus odgromnik,

  • szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej

na działce nr 2/77 w obrębie geodezyjnym Wodnica, gmina Ustka.

W związku z powyższym wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 (pok. nr 2) lub telefonicznie pod numerem 815-24-56, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys Sołectwa Wodnica, gmina Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie
o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

4. BIP Urzędu Gminy Ustka.

5. a/a.

 

Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-06-12 15:40:29
Czas publikacji: 2018-06-12 15:40:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak