Wersja archiwalna

Zaproszenie do złożenia Oferty - zorganizowanie w Ustce półkolonii II turnusów 

 

 

Projekt pn. „Kierunek - Nowoczesna Edukacja w Szkołach Gminy Ustka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 03. Edukacja 03.02. Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Zaproszenie do złożenia Oferty

Projekt umowy

 

/-/ Wójt Gminy Ustka 

Anna Sobczuk - Jodłowska 

 

Liczba odwiedzin : 41
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Monika Adamczewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Adamczewska
Czas wytworzenia: 2018-06-13 16:18:01
Czas publikacji: 2018-06-13 16:18:01
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-22