Wersja archiwalna

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie.  

 
 

Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie

 

 

Zamawiający Gmina Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Dostawę zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie”

 

- Załącznik nr 1: Wymagania technioczno - użytkowe

- Załącznik nr 2: Formularz Oferty

- Załącznik nr 3: Wzór umowy

- Załącznik nr 4: Zaproszenie do składania oferty

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk - Jodłowska

 

 
Liczba odwiedzin : 93
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Stachowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Stachowska
Czas wytworzenia: 2018-07-11 15:30:35
Czas publikacji: 2018-07-11 15:30:35
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-19