Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

 

 

Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY USTKA z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.

 

 

Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2018-07-13 10:04:00
Czas publikacji: 2018-08-17 07:41:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak