P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX.2018 obrad SESJI RADY GMINY USTKA z dnia 28 marca 2018 roku 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX.2018 obrad SESJI RADY GMINY USTKA z dnia 28 marca 2018 roku

Zał. nr 4

Zał. nr 27

Zał. nr 28

Zał. nr 29

 

 

Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Słatwińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Słatwińska
Czas wytworzenia: 2018-08-08 12:33:48
Czas publikacji: 2018-08-08 12:55:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak