P R O T O K Ó Ł Nr XLI.2018 obrad SESJI RADY GMINY USTKA z dnia 24 maja 2018 roku 

 
 
Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Słatwińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Słatwińska
Czas wytworzenia: 2018-08-08 12:56:17
Czas publikacji: 2018-08-08 13:41:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak