P R O T O K Ó Ł Nr XL.2018 obrad NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY USTKA z dnia 13 kwietnia 2018 roku 

 
 
Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Słatwińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Słatwińska
Czas wytworzenia: 2018-08-08 13:40:31
Czas publikacji: 2018-08-08 13:42:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak