Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje 

 
 

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

 
Liczba odwiedzin : 65
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2018-09-04 14:09:15
Czas publikacji: 2018-10-05 09:47:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak