Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje 

 

 

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

 

Liczba odwiedzin : 30
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2018-09-04 14:09:15
Czas publikacji: 2018-09-04 14:09:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak