Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata 2019, 2020, 2021 z organizacjami pozarządowymi 

 
 

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata 2019, 2020, 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 
Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2018-09-04 14:44:50
Czas publikacji: 2018-10-05 09:48:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak