Informacja z otwarcia Ofert - "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie".  

 
 

 

 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie.

 

- Informacja z otwarcia Ofert 

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk - Jodłowska 

 
Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Stachowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Stachowska
Czas wytworzenia: 2018-09-13 12:19:41
Czas publikacji: 2018-09-13 12:19:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak