OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.46.8.2018.DA 

 
 

Ustka, dnia 3 września2018 roku

GEO.6733.46.8.2018.DA

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po przeprowadzeniu procedury administracyjnej, na podstawie art. 104 § 1 k.p.a., została wydana decyzja
nr GEO.6733.46.2018.DA z dn
ia 3 września 2018 roku dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Modła na działkach nr 342, 367 położonych w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys Sołectwa Lędowo, gm. Ustka –z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia

  2. Urząd Gminy Ustka – tablica ogłoszeń

  3. BIP Urzędu Gminy Ustka

  4. a/a

 

 
Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-09-13 15:09:51
Czas publikacji: 2018-09-13 15:09:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak