Wersja archiwalna

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. 

 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 –

Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

 

Wójt Gminy Ustka działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 217), ogłasza nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, którego Partnerem Wiodącym i Wnioskodawcą będzie Gmina Ustka.

 

- Zarządzenie o konkursie,

- Formularz oferty,

- Regulamin

- Ogłoszenie o konkursie

- Informacja o wyborze partnera

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk - Jodłowska

 

 
Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Stachowska
Czas wytworzenia: 2018-09-14 10:41:24
Czas publikacji: 2018-10-10 12:07:02
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-31