ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa ogrodzenia placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Możdżanowo, dz. nr 290, 289, 264/2 obręb Możdżanowo 

 

10.10.2018 r - Informacja z otwarcia ofert

16.10.2018 r.. - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 

 

Budowa ogrodzenia placu rekreacyjno - sportowego

w miejscowości Możdżanowo, dz. nr 290, 289, 264/2 obręb Możdżanowo

 

Zamawiający, Gmina Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na “Budowa ogrodzenia placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Możdżanowo, dz. nr 290, 289, 264/2 obręb Możdżanowo ”.

 

- Zaproszenie do złożenia oferty,

- Załącznik  nr 1  - Formularz Oferty,

- Załącznik  nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik  nr 3 - Rysunek poglądowy 

 

/-/ z up. Wójta Gminy Ustka

Krzysztof Wysocki

Zastępca Wójta

 

- Informacja z otwarcia ofert - 10.10.2018 r.

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk - Jodłowska 

 

- Informacja i wyborze oferty najkorzystniejszej - 16.10.2018 r. 

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk  -Jodłowska

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 176
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Stachowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Stachowska
Czas wytworzenia: 2018-10-02 14:05:37
Czas publikacji: 2018-10-17 07:51:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak