OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 
 
Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Wytrwał Brygida
Czas wytworzenia: 2018-10-10 11:05:02
Czas publikacji: 2018-10-11 08:53:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak