OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.66.11.2018.BW 

 
 

Ustka, dnia 11 października2018 roku

GEO.6733.66.11.2018.BW

 

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie po przeprowadzeniu procedury administracyjnej, na podstawie art. 104 § 1 k.p.a., została wydana decyzja nr GEO. 6733.66.2018.DA z dnia 10 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie, gmina Ustka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys Sołectwa Machowinko, gm. Ustka –z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia

  2. Urząd Gminy Ustka – tablica ogłoszeń

  3. BIP Urzędu Gminy Ustka

  4. a/a

 
Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-10-11 10:32:52
Czas publikacji: 2018-10-11 10:32:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak