Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi usuwania śniegu oraz usuwania śliskości w sezonie zimowym 2018/19 dróg, chodników, ciągów pieszo - jezdnych Gminy Ustka 

 

 

Zaproszenie

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz osób

Wykaz potencjału technicznego

Wykaz usług

Załączniki graficzne1

Załączniki graficzne2

Zestawienie materiałów

Zestawienie pracy sprzętu

 

Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Kuna
Osoba odpowiedzialna za informację : Kuna Bartosz
Czas wytworzenia: 2018-10-11 11:12:57
Czas publikacji: 2018-10-11 11:30:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak