Zamawiający, Gmina Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na „Zakup i dostawa Motopompy pożarniczej przenośnej TOHATSU M 16/8 VE1500 dla jednostki OSP Pęplino z siedzibą w Pęplinie Gmina Ustka.” 

 
 
Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2018-10-11 15:03:35
Czas publikacji: 2018-10-24 11:16:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak