Wersja archiwalna

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej usunięcie drzew oraz prace w koronach drzew 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej usunięcie drzew oraz prace w koronach drzew

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

 

Liczba odwiedzin : 104
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Ugorski
Czas wytworzenia: 2018-10-22 11:32:22
Czas publikacji: 2018-11-05 12:34:12
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-11