Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka"  

 

- Informacja z otwarcia Ofert

- Zawiadomienie o wyborze Oferty najkorzystniejszej

 

"Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka"

 

Część I: Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon I – sołectwa: Przewłoka, Wytowno, Machowinko, Machowino, Objazda, Gąbino, Dębina, Rowy)

Część II: Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka: (rejon II – sołectwa Grabno, Zimowiska, Charnowo, Niestkowo, Wodnica, Lędowo, Duninowo, Pęplino, Starkowo, Zaleskie, Możdżanowo)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

 

Załącznik nr do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz narzędzi

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy (część I, część II

 

 

 - Informacja z otwarcia Ofert - 07.12.2018 r. 

 

 - Zawiadomienie o wyborze Oferty najkorzystniejszej

 

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Ustka

 

Anna Sobczuk – Jodłowska

 

 
Liczba odwiedzin : 106
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Monika Adamczewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Adamczewska
Czas wytworzenia: 2018-11-28 11:11:21
Czas publikacji: 2018-12-19 11:53:40
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-04