OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.86.3.2018.BW 

 
 

Ustka, dnia 5 grudnia 2018 roku

 

GEO.6733.86.3.2018.BW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 roku poz. 2096 ze zm.) wszczęto w dniu 30 listopada 2018 roku na wniosek (uzupełniony dnia 5 grudnia 2018 roku) Pana Jerzego Sajek reprezentującego Firmę Usługową „SJ-SYSTEM” z siedzibą w Widzinie (kod pocztowy 76-251 Kobylnica) przy ulicy Głównej 9, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Pani Karoliny Kaczorpostępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Lędowo. Lokalizacja inwestycji: działki nr: 150/35, 118/9 obręb geodezyjny Lędowo, gmina Ustka.

W związku z powyższym wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 (pok. nr 2) lub telefonicznie pod numerem 815-24-56, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Lędowo, gmina Ustkaz prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka

  3. BIP Urzędu Gminy Ustka

  4. a/a

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Ustka w dniu: ……………

Wysłano poleconym ZPO w dniu: ………………………………

 
Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2018-12-06 10:57:19
Czas publikacji: 2018-12-06 10:57:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak