„Sukcesywne dostawy wraz z transportem: kruszywa o frakcji 0 – 31,5 mm (mieszanka optymalna), betonu kruszonego o frakcji 0 – 50 mm, piasku podsypkowego, na nawierzchnie gruntowe dróg gminnych Gminy Ustka” 

 
 
Liczba odwiedzin : 81
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Kuna
Osoba odpowiedzialna za informację : Kuna Bartosz
Czas wytworzenia: 2018-12-17 13:04:47
Czas publikacji: 2018-12-17 13:08:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak