„Sukcesywne dostawy wraz z transportem: kruszywa o frakcji 0 – 31,5 mm (mieszanka optymalna), betonu kruszonego o frakcji 0 – 50 mm, piasku podsypkowego, na nawierzchnie gruntowe dróg gminnych Gminy Ustka” 

 

 

zaproszenie

formularz oferty

opis przedmiotu zamówienia

wykaz dostaw

wykaz osób

wykaz potencjału technicznego

obszar administracyjny

 

Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Kuna
Osoba odpowiedzialna za informację : Kuna Bartosz
Czas wytworzenia: 2018-12-07 08:01:32
Czas publikacji: 2018-12-07 12:17:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak