„Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca samojezdnego wibracyjnego gumowo – stalowego min. 8 ton na terenie Gminy Ustka w 2019 roku” 

 

 

zaproszenie

formularz oferty

opis przedmiotu zamówienia

wykaz osób

wykaz sprzętu

wykaz usług

obszar administracyjny

 

Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Kuna
Osoba odpowiedzialna za informację : Kuna Bartosz
Czas wytworzenia: 2018-12-07 08:18:04
Czas publikacji: 2018-12-07 12:17:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak