ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.  

 
 
Liczba odwiedzin : 6
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Nowak
Czas wytworzenia: 2019-01-10 09:04:45
Czas publikacji: 2019-01-10 09:04:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak