OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.1.3.2019.BW 

 
 

Ustka, dnia 11 stycznia 2019 roku

GEO.6733.1.3.2019.BW

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 roku poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 8 stycznia 2019 roku na wniosek Pana Zdzisława Gośniaka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe ELEKTROSEP sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku (kod pocztowy 76 – 200) przy ulicy Poprzecznej 2, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Energa Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (kod pocztowy 81-855) przy ulicy Rzemieślniczej 17/19, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Wodnica. Lokalizacja inwestycji: działka nr 148/5 obręb geodezyjny Wodnica, gmina Ustka.

W związku z powyższym wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 (pok. nr 2) lub telefonicznie pod numerem 815-24-56, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Wodnica gmina Ustkaz prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka

  3. BIP Urzędu Gminy Ustka

  4. a/a

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Ustka w dniu: ……………

Wysłano poleconym ZPO w dniu: ………………………………

 
Liczba odwiedzin : 25
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2019-01-11 10:48:53
Czas publikacji: 2019-01-11 10:48:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak