Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

 
 
Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Horodecka
Czas wytworzenia: 2019-01-21 15:05:30
Czas publikacji: 2019-02-11 08:56:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak