ZARZĄDZENIE Nr 0050.42.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sprawozdawczo-wyborczego w sołectwie Zaleskie w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

 
 
Liczba odwiedzin : 5
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Głogowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Głogowska
Czas wytworzenia: 2019-02-08 13:29:24
Czas publikacji: 2019-02-08 13:29:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak