Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Ustka z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16 i 18 na lata 2019 – 2021” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka oraz w sprawie powołania komisji konkursowej. 

 
 
Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żupnik
Czas wytworzenia: 2019-02-08 13:56:21
Czas publikacji: 2019-02-08 13:56:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak