OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.4.4.2019.BW 

 
 

Ustka, dnia 12 lutego 2019 roku

GEO.6733.4.4.2019.BW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 30 stycznia 2019 roku na wniosek (uzupełniony dnia 12 lutego 2019 roku) Pana Jana Roszak, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Energa – Operator SA o/Koszalin z siedzibą 75-950 Koszalin, ul. Morska 10 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV polegającej na wymianie istniejących słupów i wymianie istniejącej linii napowietrznej oraz wyniesieniu dwóch odcinków linii napowietrznej o długości 165 m (4 słupy) i 180 m (6 słupów) w działkę drogową nr 87 położonej w obrębie geodezyjnym Pęplino, gmina Ustka.

W związku z powyższym wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 (pok. nr 2) lub telefonicznie pod numerem 815-24-56, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Pęplino gmina Ustkaz prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni oraz poinformowanie tutejszego urzędu pisemnie lub telefonicznie o dacie wywieszenia niniejszego obwieszczenia

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka

  3. BIP Urzędu Gminy Ustka

  4. a/a

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Ustka w dniu: ……………

Wysłano poleconym ZPO w dniu: ………………………………

 
Liczba odwiedzin : 11
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Brygida Wytrwał
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2019-02-12 10:57:08
Czas publikacji: 2019-02-12 10:57:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak