P R O T O K Ó Ł Nr 2. 2019 Posiedzenia Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI odbytego w dniu 08 lutego 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
 
Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Frankiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2019-03-12 10:42:00
Czas publikacji: 2019-03-12 12:21:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak