ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok. 

 
 
Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Walczak
Czas wytworzenia: 2019-03-12 12:24:41
Czas publikacji: 2019-03-12 12:24:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak