Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 - 2020”

UWAGA !

- Zapytania Wykonawców - 15.11.2016 r.

- Modyfikacja

- Sprostowanie

 

- Zapytania - 29.11.2016 r. 

 

- Zapytania - 13.12.2016 r. 

 

- Modyfikacja - 16.12.2016 r. 

- Zapytanie - 21.12.2016 r. 

 

- Informacja z otwarcia Ofert - 29.12.2016 r. 

2016-12-29 13:42:44
Informacja o podpisaniu umowy - Sprzedaż samochodu marki FS-LUBLIN

2016-10-27 12:40:46
WYNIK - dot. sprzedaży samochodu marki FS-Lublin

2016-10-26 12:40:46
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY - Sprzedaż samochodu marki FS - LUBLIN

UWAGA !

Zapytania - 24.10.2016 r. 

2016-10-24 14:50:18
WYNIK - dot. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki FS - LUBLIN

2016-10-14 12:48:17
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY - Sprzedaż samochodu marki FS - LUBLIN

2016-10-06 09:38:31
INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie „dostawy-usługi-sprzedaży oświetlenia na terenie Gminy Ustka”

UWAGA !!!

- Zapytania Wykonawców - 12.09.2016 r. 

- Informacja dot. terminu  przeprowadzenia negocjacji z  Wykonawcami którzy zgłosili udział w dialogu technicznym - 15.09.2016 r. 

- Informacja dot. przeprowadzenia dialogu technicznego - 23.09.2016 r. 

- Informacja dot. zakończenia dialogu - 28.09.2016 r. 

2016-09-28 11:47:52
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Objeździe - Gmina Ustka

2016-09-21 10:29:51
Informacja dot. zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę dot.: „Świadczenie usługi oświetlenia oraz podniesienie standardu usług na terenie Gminy Ustka”

2016-08-30 09:00:52
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wodnica - Gmina Ustka

2016-08-17 10:48:05