Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

2019-02-13 13:02:08
Sprzedaż gminnych nieruchomości Przewłoka

WÓJT GMINY USTKA

 

Ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2019-02-04 07:08:20
Informacja o wykazach nieruchomości do zbycia i wydzierżawienia

Informacja o wykazach nieruchomości do zbycia i wydzierżawienia

2019-01-31 10:38:28
Przetarg nieograniczony Przewłoka dz. Nr 957, 958.959

                     WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionychnieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2019-01-18 07:30:42
Przetarg nieograniczony Rowy, Wodnica, Zaleskie

WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionychnieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2019-01-18 07:30:42
Przetarg nieograniczony Grabno dz. Nr 423 oraz 426

                     WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionychnieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2019-01-18 07:30:42
WÓJT GMINY USTKA podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze bezprzetargowej niżej wymienione nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka:

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze bezprzetargowej niżej wymienione nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka:

2019-01-14 07:31:38
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2018-12-21 13:29:11
Wykaz działek do zbycia Przewłoka

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości stanowiące

mienie komunalne Gminy Ustka:

 

Wyznacza się do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00065031/8, położone w obrębie geodezyjnym Przewłoka oznaczone, jako działki:

 

2018-12-03 07:30:38
Wykaz działek do zbycia Wodnica, Zaleskie, Rowy

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm./

 

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

2018-12-03 07:30:38