Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2018-12-21 13:29:11
Wykaz działek do zbycia Wodnica, Zaleskie, Rowy

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm./

 

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

2018-12-03 07:30:38
Wykaz działek do zbycia Grabno

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm./

WÓJT GMINY USTKA

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

2018-12-03 07:30:38
Wykaz działek do zbycia Przewłoka

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości stanowiące

mienie komunalne Gminy Ustka:

 

Wyznacza się do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00065031/8, położone w obrębie geodezyjnym Przewłoka oznaczone, jako działki:

 

2018-12-03 07:30:38
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2018-11-27 09:33:16
Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY USTKA

 

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2018-11-16 07:31:36
Ogłoszenie rokowań na sprzedaż działek w Dębinie

OGŁOSZENIE O KOLEJNYCH ROKOWANIACH

WÓJTA GMINY USTKA

2018-11-16 07:31:36
Ogłoszenie rokowań na sprzedaż działek w Dębinie

OGŁOSZENIE O KOLEJNYCH ROKOWANIACH

WÓJTA GMINY USTKA

2018-11-16 07:31:36
Ogłoszenie rokowań na sprzedaż działek w Dębinie

OGŁOSZENIE O KOLEJNYCH ROKOWANIACH

WÓJTA GMINY USTKA

2018-11-16 07:31:36
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2018-10-25 10:35:31